Dne 26. 1. 2016 se na Oblastním ředitelství v Hradci Králové konalo jednání o výši VO na vybraných pracovištích a podobě Zásad FKSP OŘ Hradec Králové na rok 2016.

V úvodu jednání seznámil ředitel OŘ Ing. Vladimír Filip zástupce OC s již proběhlými investičními akcemi a výhledem na rok 2016 Zaměstnavatel seznámil OC s Pokynem k poskytování VO na rok 2016 a vybranými pracovišti s nárokem na zvýšenou VO 6,3%. Zástupci ADP navrhli pro vybraná pracoviště vyšší % nárůst než navrhl zaměstnavatel. Tento návrh nebyl zaměstnavatelem ani ostatními OC přijat.

 1. Seznam pracovišť s vyšší pracovní zátěží:
  Česká Třebová - Výpravčí hlavní a panel Sever 6,3%,
  Hradec Králové hl. n. - Výpravčí 6,3%,
  Liberec - Výpravčí St.3 6,3%
  Liberec - Signalista St 4 6,3%
  Pardubice hl. n. - Výpravčí bez vnější služby 6,3%.

Všechna ostatní pracoviště v obvodu OŘ Hradec Králové mají stanovenu základní sazbu VO 4,3%

Dalším bodem jednání byla diskuse nad podobou Zásad pro tvorbu a používání fondu kulturních a sociálních potřeb u OŘ Hradec Králové. Zástupci ADP navrhovali zvýšení příspěvku na stravování oproti návrhu zaměstnavatele z 10 Kč na 12 Kč a příspěvek na individuální rekreaci, bohužel tento návrh nabyl ostatními OC schválen.

Zásadami bylo stanoveno:
- Příspěvek na stravenku 10,- korun
- Bez příspěvku na individuální rekreaci
- Příspěvek na dětskou rekreaci TDM 2 x ročně do výše 3 000,- korun