20151021 131714Měli jsme možnost navštívit nově zřízené pracoviště DOZ, odkud je dálkově řízen traťový úsek Beroun (mimo) – Rudná u Prahy – Praha Smíchov (mimo). Pracoviště je rozděleno na dva řízené úseky. Dispečer 1 řídí a ovládá z JOP úsek Nučice (včetně) – Rudná u Prahy – Praha Řeporyje – Výhybna Prokopské údolí – Praha-Smíchov (mimo). Současně obsluhuje audiovizuální systém pro cestující na celém úseku. Na jeho pracovišti je umístěna zobrazovací jednotka s kamerovým systémem. Dispečer 2 řídí úsek Nučice (mimo) – Loděnice – Vráž u Berouna – Beroun-Závodí – Beroun (mimo). Každý z řízených úseků je specifický. Většina úkonů v nákladní dopravě se koná v oblasti žst. Beroun-Závodí a Nučice. Silná taktová příměstská doprava je z Prahy do Nučic. Největší komplikace po dvou měsících od zahájení provozu DOZ způsobují poruchy nebo závady PZZ v dálkově řízených oblastech. V současné době je již evidováno přes 120 PZ, které významným způsobem komplikují železniční provoz a na obsluhující zaměstnance kladou vysoké nároky především v zachování bezpečnosti dopravy.

Na dálkově ovládaném úseku jsou instalovány ohřevy výměn, které usnadní řízení provozu v zimních podmínkách (pro srovnání - na páteřní trati č. 170 v dálkově ovládané výhybně Praha Vyšehrad chybí!). V budoucnu se počítá s umístěním obslužného pracoviště do budovy CDP Praha na Balabence.

20151021 134335Vedle dopravního sálu DOZ je umístěna dopravní kancelář žst. Beroun os. n., kde ve směně pracují dva výpravčí a operátor železniční dopravy (pouze denní směny). Zabezpečovací zařízení je reléové s cestovou volbou typu AŽD. Raritou je informační systém Pragotron s děrnými štítky, který se stále používá. Mezi komplikace ve výkonu služby pro výpravčí patří především jednostranná vazba komunikačního rozhraní mezi EDD a GTN ve směru do žst. Zdice. Výpravčí musí data manuálně zadávat (paralela byla i ve výše zmíněné Výh. Vyšehrad před zapojením do DOZ, v současné době je již přenos dat mezi GTN a EDD obousměrný automatický).

Bylo velmi podnětné zhodnotit odlišné principy provozní práce na jednotlivých pracovištích segmentu řízení provozu a vytvořit si tak ucelený pohled na problematiku jednotlivých užívaných technických systémů v Berouně.