Po mnoha náročných jednáních a dlouhodobém projednávání záměru Aliance drážního provozu se podařilo překonat veškeré překážky, které následně umožní od poloviny roku 2015 zřídit nové systemizované místo pro uzel Děčín. Tato pracovní pozice bude obsahovat veškeré požadavky, které byly diskutovány a dlouhodobě předkládány Výkonným výborem i předsedou Regionální organizace ADP UNL při jednáních se zaměstnavatelem na úrovni i . Primární snahou bylo zajistit dostatečnou kapacitu toku informací a lépe koordinovat zpracování vlaků ostatních dopravců v pohraniční přechodové stanici Děčín a styk s provozovatelem dráhy DB Netz. Nově své požadavky budou dopravci uplatňovat u příslušného vedoucího směny, který bude sídlit na ústředním stavědle Děčín. Bude úzce kooperovat s výpravčími ÚS a zkvalitní se nabízené produkty SŽDC při řízení provozu v uzlu.

Bohužel zaměstnavatel dostatečně nevyhodnotil rizika spojená s vysokou neuropsychickou zátěží v uzlu Děčín (výpravčí ÚS) a nové systemizované místo nezahrnul do rotačního cyklu spolu s pracovními místy výpravčích. Až čas prokáže, zda zvolená varianta je tou optimální!