Jak bylo avizováno v závěru minulého týdne, byla dnes zveřejněna kolektivní smlouva na rok 2015. Na stránkách Aliance drážního provozu je nyní ke stažení v pravém menu. Kolektivní vyjednávání skončilo minulý týden, kdy došlo ke konsenzu, korekturám a následnému předání do tisku. Budoucí kolektivní smlouva přinese především navýšení tarifních mezd, hodnot stravenek a rozšíření profesí s nárokem na KOP. Dále vyšší základní výkonovou odměnu a také rozšířenou pro stanice s nejvyššími objemy dopravních výkonů. Seznam pracovišť a okruh dalších zaměstnanců určí ředitel Oblastního ředitelství po dohodě s odborovými organizacemi. Platnost nové kolektivní smlouvy bude jeden kalendářní rok.

Přímý odkaz na soubor v PDF:

 

Spolu s novou kolektivní smlouvou byly zveřejněny také nové Zásady pro hospodaření s C-FKSP a FKSP.

Přímé odkazy na soubory v PDF: